ကမၻာတစ္ျခမ္းထက္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ျမတ္ႏိုးသူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေလွ်ာက္မယ့္လမ္း
ခမ္းနားတဲ့အေဆာင္ေယာင္ေတြပါခ်င္မွ ပါလိမ္မယ္ေနာ္..........
အဆံုးသတ္ကိုၾကိဳဖတ္လို႔ရတဲ့
ျပဌာန္းခ်က္တစ္အုပ္မဟုတ္တဲ့
တို႔ေတြေရးတဲ့စာမ်က္ႏွာတစ္ခ်ိဳ႕မွာ
ရယ္သံေတြပါမယ္......
တစ္ခ်ိဳ႕စာမ်က္ႏွာေတြက
ခန္းလုလုမ်က္ရည္စေတြနဲ႔ ။

အၾကင္နာလက္တစ္စံုနဲ႔ ကမ္းလွည့္ပါ
ဘ၀ သစ္တစ္ခုကို မင္းနဲ႔ ငါရဲ႕ 
နားလည္မွဳ႕ေတြကိုျဖန္႔ခင္း
စာနာျခင္းပု၀ါကူ
ေမတၱာထူထူမိုးအုပ္
ဟိုး ခပ္လွမ္းလွမ္း 
သံသရာကမ္းစပ္ထိ
မနားတမ္းေလွ်ာက္မယ္
ေခ်ာက္နက္နက္ တစ္ခ်ိဳ႕က တစ္မ်ိဳး
ဆူးၾကမ္းၾကမ္းတစ္ေကြ႕က တစ္ဖံု
ၾကံဳဆံုလာႏိုင္တဲ့ေလာကၾကီးရဲ႕
ျပကြက္ဆန္းဆန္းေတြကို
ရင္ဘက္ခ်င္းဆက္ျပီးၾကိဳမယ္ေလ ။


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts 2

Popular Posts 3